Αρχική

Η εταιρεία Ελένη Καραπάτη Μ.Ι.Κ.Ε είναι Ελληνική εταιρεία η οποία ιδρύθηκε το 2013 με έδρα την Αθήνα από την κα. Ελένη Καραπάτη. Κύρια δραστηριότητα της εταιρείας είναι η εκμετάλλευση λιγνιτωρυχείων. Η δραστηριότητα της οικογένειας Καραπάτη στο χώρο της εκμετάλλευσης λιγνιτωρυχείων ξεκινάει από τις αρχές του 1970.

xartis_a4