Επικοινωνία

ΕΛ. ΚΑΡΑΠΑΤΗ Μ.Ι.Κ.Ε
Μεταλλευτική Εταιρεία
Έδρα: Μπάκου Γ. 53, Αθήνα -Τ.Κ 11524
Ε-mail: info@elenikarapatimike.gr
Υποκατάστημα: Ζέλι Ν.Φθιώτιδος -Τ.Κ 35200
Τηλ: 22330 71295